Wybory do Rady Parafialnej 2018

Za zgodą kurii Hildesheim i Rektora PMK ks. Proboszcz Henryk Wieczorek ogłasza wybory do Rady Parafialnej.

Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Reprezentuje parafię w przestrzeni publicznej.

Osoby, które chciałyby kandydować osobiście zgłaszają się na rozmowę u ks. Proboszcza. Do końca miesiąca września można zgłaszać swoje kandydatury.

Wybory odbędą się 18 listopada 2018 roku.