Msze św. z udziałem wiernych – Zapisy

Drodzy Parafianie      

Byłem głęboko przekonany, że ogłoszenia o możliwości sprawowania liturgii z Ludem Bożym będą jednymi z najradośniejszych, a są to dla mnie bardzo trudne ogłoszenia – ze względu na różne ograniczenia.

Proszę wziąć pod uwagę, że nie wszyscy będą mogli wejść do świątyni, dlatego wierni są nadal zwolnieni z obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej. Tych wszystkich, którzy w trosce o zdrowie swoje lub innych pozostaną w domu proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmitowanych nabożeństw w środkach społecznego przekazu. Poniżej podajemy warunki wskazane przez kurię, które muszą być spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w kościołach:

– brak jakichkolwiek symptomów choroby i kontaktów z osobami zakażonymi koronawirusem
– wcześniejsze zapisanie się na listę uczestników konkretnej Mszy św.  za pomocą formularza lub telefonicznie podając
imię, nazwisko i telefon kontaktowy
posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
– zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
– zachowanie 1,5 m odstępu od innych osób wewnątrz kościoła
– przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
– zachowanie bezpiecznej odległości, także przy podchodzeniu do Komunii świętej
– przyjmowanie Komunii świętej tylko na rękę
– zabronione jest zatrzymywanie się w grupie po wyjściu z kościoła
– nie ma przekazywania koszyczka – ofiarę będzie można złożyć wychodząc z kościoła
– nie będzie można korzystać ze śpiewników
– wyznaczone osoby będą pilnowały zasad porządku i bezpieczeństwa. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

Pozwólmy by i oni mogli uczestniczyć w nabożeństwach. W naszej Misji we Mszach Świętych
– w Braunschweigu może uczestniczyć 55 osób,
– w Wolfsburgu w kościele St. Christophorus 70 osób, w kościele St. Raphael 76 osób.
– w Salzgitter – 100 osób

Zapisy na Msze św. przez telefon lub internet:
– biuro parafialne – 0531 6803952 – wtorek (godz. 9.00-11.00)
– przez internet (link do formularza poniżej)
Na msze św. w dni powszednie nie potrzeba się wcześniej zapisywać.
Wystarczy wydrukować i wypełnić formularz i przynieść go do kościoła przed mszą św. lub przyjść z własnym długopisem i wypełnić formularz przed kościołem.

Jesteśmy świadomi, że przestrzeganie powyższych przepisów wymaga od nas wiele powagi, odpowiedzialności, wyrozumiałości
i cierpliwości. Jako duszpasterze prosimy o dostosowanie się do powyższych wymagań. Ta trudna sytuacja, jaką przeżywamy, jest sprawdzianem dojrzałości naszego chrześcijaństwa i naszej wiary.

Módlmy się o przezwyciężenie pandemii koronawirusa, aby nasze życie religijne mogło powrócić do normalności. Powierzajmy się szczególnej opiece Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.

Ks. Henryk Wieczorek SChr
Proboszcz

Zapisy przez internet na mszę św.

Jeden formularz = jedna osoba!
Nie wpisywać tej samej osoby wielokrotnie!

Zapisy od WTORKU godz. 9:15

1. Niedziela Adwentu – 29.11.2020
sobota
WOB, St. Raphael, godz. 17:00 

niedziela
BS, St. Cyriakus, godz. 12:00
BS, St. Cyriakus, godz. 14:00
WOB, St. Raphael, godz. 15:00 
SZ, St. Maximilian, godz. 18:00