Bioetyczny detektyw

Drodzy Internauci!
W imieniu mojego Współbrata i zarazem Przyjaciela, Księdza Profesora Pawła Bortkiewicza SChr, oraz oczywiście swoim własnym, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szczególnego rodzaju śledztwie, jego przedmiotem jest bowiem bioetyka.
Ta tematyka jest bardzo aktualna ze względu na szybki rozwój tej nauki, za którym nie zawsze „zdąża” etyka. Bioetyka to nie tylko problem stanowionego w różnych krajach prawa, ale także problem osobistych wyborów, których dokonuje współczesny człowiek, także człowiek wierzący. Niech ilustracją tej tezy będzie list Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego, Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, umieszczony na naszych stronach (zob. Rok wiary), czy też zapowiedź listu Episkopatu Polski, który ma się ukazać po Wielkanocy, a będzie poświęcony temu tematowi.
„Śledztwo” w tej sprawie prowadzi bardzo kompetentny „bioetyczny detektyw”,  Ks. Profesor dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr. Jest On kierownikiem Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tytuł profesora uzyskał 14 lutego 2007, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, śp. Lecha Kaczyńskiego.
Naszym Parafianom jest znany m. in. z cyklu katechez dla dorosłych, które przez rok prowadził w naszej Wspólnocie.
To tyle tytułem wstępu! Resztę zobaczcie sami!
Zapraszamy!

ks. Ryszard Głowacki SChr

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

Odcinek 6

Odcinek 7

Odcinek 8