Okruszek 2015.03/04

OkruszekLogo

Marzec/Kwiecień 2015 (nr. 196)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

zmartwychwstanie196Zmartwychwstanie!…
Zmartwychwstanie!…

Słyszę już niebiańskie chóry,

I aniołów świętych granie –

Pieśni lecące za chmury…

Zmartwychwstanie!..
Zmartwychwstanie!…

 

Jerzy Liebert

 

 

AKTUALNOŚCI

1 marca – II niedziela Wielkiego Postu zwana „Ad Gentes”
Jest to dzień, w którym szczególną troską ogarniamy naszych misjonarzy i misjonarki głoszących Ewangelię w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach i ofiarach.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Przez kilkadziesiąt lat wymazywano ich z pamięci narodowej. Nazywano bandytami, męczono i potajemnie zabijano. Do tej pory trwają poszukiwania ich grobów. A oni byli tylko żołnierzami, którzy uważali, że nikt nie zwolnił ich z przysięgi na wierność Ojczyźnie.

13 marca – rocznica wyboru Franciszka na papieża

25 marca – Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
Dzień Świętości Życia
Dzień ten ma uwrażliwić wszystkich ludzi na wartość życia ludzkiego. Każdego życia. W tym dniu można podjąć się duchowej adopcji dziecka nienarodzonego.

26 marca – Dzień Modlitw za Więźniów
Patronem więźniów jest Dobry Łotr. Człowiek, który popełnił błąd, umiał się do niego przyznać i żałując poprosił o wybaczenie samego Jezusa Chrystusa.

29 marca – Niedziela Palmowa
To upamiętnienie wjazdu Jezusa do Jerozolimy przy śpiewie hymnu:
„Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”.
Nie zapomnijmy w tym dniu przybyć do naszej świątyni z palmą.

         – światowy Dzień Młodzieży
W ich rękach leży nasza siła i nasza przyszłość.

2 kwietnia – Wielki Czwartek
W tym dniu odprawiana jest tylko jedna Msza św. na pamiątkę ustanowienia Eucharystii, w której Jezus ofiarował swoje Ciało i swoją Krew pod postacią chleba i wina. Jest to również święto wszystkich kapłanów – ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Pamiętajmy w sposób szczególny o naszych duszpasterzach.

2 kwietnia
Dziesiąta rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

3 kwietnia – Wielki Piątek
Jest dniem męki i śmierci Jezusa. Także za nas. Za nasze grzechy.

4 kwietnia – Wielka Sobota
Dzień święcenia pokarmów.Nie zapomnijmy włożyć do koszyczka baranka z czerwoną chorągiewką. Wieczorem udajemy się na liturgię wigilii paschalnej ze świecami.

5 kwietnia – Niedziela Wielkanocna
Niech radosne Alleluja!! rozbrzmiewa w naszych domach, w czasie składania sobie życzeń i rodzinnych spotkań.

6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
Zgodnie z tradycją pokropienie wodą ma przynieść pomyślność. Pamietajmy, aby nie przesadzić z jej ilością.

10 kwietnia – rocznica katastrofy pod Smoleńskiem
Zginęła cała delegacja Polski – 96 osób – lecąca by upamiętnić żołnierzy pomordowanych przez sowietów w Katyniu.

12 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Rozpowszechnione już na cały świat świąto niesie w sobie nadzieję, że nawet największy grzesznik może dostąpić odpuszczenia win.

26 kwietnia – Niedziela Dobrego Pasterza
W tym dniu rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

Wszelkiego błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa zdrowych i spokojnych świąt Wielkanocnych w rodzinnym gronie życzy
Redakcja

 

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato

M. Jędrzejczyk

Obraz „Jezu ufam Tobie”
Gdy Siostra Faustyna znajdowała się w klasztorze w Wilnie, objawił się jej Pan Jezus, jakiego dotąd nie oglądała, i poprosił, by namalowała obraz. Siostra Faustyna nie potrafiła malować. Zwierzyła się swojemu spowiednikowi Michałowi Sopoćce, który zlecił wykonanie obrazu wileńskiemu artyście Eugeniuszowi Kazimirowskiemu. Obraz nie odzwierciedlał dokładnie postaci Pana Jezusa.
Nie była ona taka piękna, jaką widziała Siostra Faustyna. Jednak sam Chrystus pouczył ją, że to nie jest ważne. Najważniejsza jest łaska, jaką On obdarzył ten wizerunek.
Na obrazie „Jezu ufam Tobie” widoczne są dwie świetliste smugi: czerwona i bladoniebieska, które wychodzą z serca Chrystusa. Pan Jezus tak objaśnił je Siostrze Faustynie: „ Te dwa promienie oznaczają : Krew i Wodę; blady promień oznacza Wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem dusz…”.

jezuUfamTobie196Niedziela Miłosierdzia Bożego

Kolejnym życzeniem Pana Jezusa było, aby obraz został poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a dzień ten stał się świętem Miłosierdzia Bożego.
Oznajmił też: „ Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników” (Dz. 699).
„Kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” (Dz. 300).
„W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699).

Aby skorzystać z darów, które obiecał Pan Jezus, trzeba pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie Łaski uświęcającej ( po spowiedzi św.) i przystąpić do źródła życia, czyli do Komunii świętej.

Nawet umarłeś pięknie

Olga Młynarczyk

2 kwietnia 2005 zapłakał cały świat. Po bez mała 24 godzinach drogi, wioząc ze sobą osobliwe intencje , dotarłam do Rzymu. Pełna obaw i strachu, czy w chorobie podołam trudom i płynącej w moich żyłach chemii dzielnie stałam kilkanaście godzin w kolejce do Bazylki św. Piotra.
Kiedy obudził się dzień dotknęłam jej murów z jedną najważniejszą myślą: pokłonię się mojemu Tacie…
Wśród 5 milionów ludzi, wśród wielkich tego świata i tych zwyczajnych, każdy miał swoją intencję. Ja też miałam
Mogłam podejść tak blisko …. Zamknąłam oczy i skłoniłam głowę

Już wiem, że najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanuję, one przyjdą same. Nigdy nie zapomnę co czułam na widok transparentu na tle nieba, na którym dziecięcym charakterem wypisane były równiutkie literki złożone w zdanie

„Nawet umarłeś pięknie, Tato…”

APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE

Judasz Iskariota 

Jest on apostołem nierozerwalnie kojarzonym z Męką Pańską.
Iskariota oznacza tyle co mąż z Kariotu, czyli prawdopodobnie z miejsca, z którego pochodził. Był skarbnikiem apostołów. Zdradził Jezusa arcykapłanom za 30 srebrników (była to cena za przeciętnego niewolnika) przed Ostatnią Wieczerzą (Ewangelia Mt 26,14, Mk 14,10 i Ł 22,3) lub bezpośrednio po niej (Ewangelia J 13,2).judasz196
Pojmanie Jezusa nastąpiło po Jego zejściu z Góry Oliwnej, kiedy to budzi śpiących apostołów słowami: „Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca” (Mk 14,42).
Zaraz potem zjawiła się zgraja ludzi uzbrojonych w kije i miecze, z Judaszem na czele. Judasz podszedł do Jezusa nazwał Go „Rabbi” i pocałował Go. Na ten umówiony znak rzucili się zbrojni na Jezusa i Go pojmali.Po pojmaniu Chrystusa Judasz wrócił do świątyni by oddać srebrniki, arcykapłani nie przyjęli pieniędzy. Judasz rzucił pieniędzmi w ich stronę, odszedł i powiesił się. Za owe 30 srebrników kupiono kawałek ziemi, który zwano „pole krwi”. Służyło ono jako cmentarz dla cudzoziemców.

W sztuce najczęściej przedstawiany w scenie pocałunku Jezusa lub wiszący na drzewie. Scena zdrady Jezusa przez Judasza uwieczniona w Bazylice Agonii w ogrodzie Getsemani w Jerozolimie.
Jego znakiem rozpoznawczym jest sakiewka, diabeł stojący za jego plecami.
W Ewangeliach jest zawsze wymieniany jako ostatni apostoł (Judasz Iskariota, ten który zdradził).

Tomasz zwany Niewiernym

Imię to pochodzi z języka hebrajskiego t’om lub aramejskiego t’oma i oznacza bliźniaka. W języku greckim brzmi ono didymos. Nie wiemy czyim bliźniakiem był Tomasz. Nic nie wiadomo też o jego rodzinie i zawodzie.
Był żydem. Gorliwym, ale o gwałtownym usposobieniu uczniem Jezusa.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus obiecał apostołom, że przygotuje miejsce dla nich i powiedział, że znają drogę do Niego. Tomasz poskarżył się: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 15,5). Chrystus zapewnił go wtedy, że On jest Drogą, Prawdą i życiem.

św. Tomasz nie uwierzył początkowo w Zmartwychwstanie Jezusa i zapragnął sprawdzić ten fakt ( nie było go wśród apostołów, którym ukazał się po raz pierwszy): „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włoże palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Osiem dni później, kiedy Chrystus ukazał się ponownie, pozwolił Tomaszowi spełnić jego prośbę. Po czym Tomasz wykrzyknął: „Pan mój i Bóg mój”. Z powodu tych wątpliwości zyskał sobie miano „niewiernego”.

Potem głosił Ewangelię wśród Partów, Medów i Persów. Dotarł do Indii, by jako architekt zbudować pałac dla króla Gundafara. Zamiast tego głosi Dobrą Nowinę, nawraca ludzi, rozdaje pieniądze ubogim.

św. Tomasz poniósł śmierć męczeńską w Kalaminie (Indie) zabity włócznią lub lancą. Jego grób znajduje się pod ołtarzem w katedrze w Madrasie. Relikwie znalazły się później w Edessie, skąd w 1258 r. dostały się na wyspę Chios, w końcu do Ortony.

W sztuce przedstawiany jako mężczyzna raczej młody, często w białej tunice i niebieskim płaszczu. Atrybuty to kątownica, pion architekta, włócznia lub lanca.

Jest patronem: Indii, Portugalii, Urbino, Rygi i Zamościa oraz budowniczych, architektów, cieśli, geodetów, małżeństw i teologów.

Jest adresatem modlitw wiernych w chwilach zwątpień.

swTomasz196

Rzeźba św. Tomasza w Bazylice św. Jana na Lateranie

Modlitwa:
Niech wstawiennictwo św. Tomasza, apostoła wspomoże nas, byśmy wierząc zachowali życie w imię Jezusa Chrystusa, o którym wyznał, że jest Panem.
Amen.

To już piąta rocznica katastrofy smoleńskiej,

w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Marią oraz wielu wybitnych Polaków.

10 kwietnia ofiarujmy im naszą modlitwę i pamięć.

smolensk196

Na Krakowskim stanął Krzyż.
Milion zniczy zapalono.
Dywan z kwiatów rozesłano.
Popłynęły z oczu łzy.

W ciszy smutek przyniesiono.
Tłum uklęknął na kolana.
By się modlić w szczerym bólu.
Za ich duszę wprost do Pana.

Utwór ze spektaklu „Miejcie Nadzieję”

„Wyklęte Cytaty”

Ppł. Łukasz Ciepliński (1913 – 1951)
Do żony:
Wierzę, że Chrystus zwycięży! Polska niepodległość odzyska a godność ludzka zostanie przywrócona. Wierzę, że dziecko wychowasz na dobrego Polaka, katolika i człowieka.

Do syna:
Andrzejku ! Pamietaj, że istnieją trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka. Bądź dobry dla Matki. Andrzejku. Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.

Rtm. Witold Pilecki (1901 – 1948)
„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”

Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910 – 1947)
„Jeśli padam na kolana to tylko przed Bogiem.
Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.”

Danuta Siedzikówna „Inka” (1928 – 1946)
Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba.

Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918 – 1949)
,, …a może już nikt o nas nie wspomni i nawet nie będzie pamiętać, że walczyliśmy o wolność Ojczyzny, może określenie nas bandytami, wpajane społeczeństwu, pozostanie już na zawsze…”.

Dlaczego chrześcijanie poszczą?

Dominikanin Wolfgang Stickler

„Jak się bawić to się bawić, a jak pościć to pościć” taka dewiza przyświecała św. Teresie z Avila (zm. 1582). Wszystko ma swój czas. W środę popielcową rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. 40 dni, które przygotowuje nas na najważniejsze chrześcijańskie święto; Wielkanoc

Okres Wielkiego Postu poprzedza karnawał, czas zabawy i uciechy. Jak dwie strony tego samego medalu stanowi to jedność.Po ostatkowych balach i zabawach przychodzi Popielec, który ma za zadanie przypomnieć nam o najważniejszych rzeczach w naszym życiu.

Czasowe wyrzeczenie się przyjemności i używek znane jest również w innych religiach.

Potrawy czy napoje nie są widziane jako rzeczy złe czy grzeszne. Wręcz przeciwnie, są one widziane w Nowym jak i w Starym Testamencie jako dary Boga. Wielki Post służy bardziej jako okres naszego nawrócenia i zastanowienia się nad naszymy relacjami z Bogiem i religią. Jest to także czas ćwiczenia naszej silnej woli i umiejętności zrezygnowania z rzeczy przyziemnych. Jest to dobry czas na podjęcie pewnych wyrzeczeń, takich jak rezygnacja ze słodyczy, gier, mięsa, a może i telefonu komórkowego Facebooka czy innych rzeczy do których tak mocno jesteśmy na co dzień przywiązani

Okres Wielkiego Postu nierozerwalnie związany jest z 40 sto dniowym postem na pustyni Pana Jezusa. Tak jak On przygotowywał się w ten sposób do swojej publicznej działalnosci tak i my powinniśmy przygotować się do świąt Zmartwychwstania. I nie chodzi tutaj o odchudzanie czy jakieś kuracje, ale o zwrócenie naszego wzroku na potrzeby innego człowieka.Rezygnując z naszych przyjemności (słodyczy, mięsa itd.) mamy możliwość podzielenia się z tymi, którzy nawet poza okresem Wielkiego Postu pościć muszą, bo nie mają za co kupić tych rzeczy.

Ciekawe jest, że nawet w okresie Wielkiego Postu nie we wszystkie dni pościmy. Wszystkie niedziele jako dni upamiętniające zmartwychwstanie Pana Jezusa wyłączone są z postu.

Jes Magazin Nr.1 / 2015

 rebusA196

 

rebusB196

Rozwiązania (krzyżówka-tylko hasło) proszę oddawać
ks. Tomaszowi na osobnych kartkach.

Okruszek zostaje w domu.!