2003-2010

wszystkie starsze fotoreportaże są dostępne na „starych” stronach naszej Misji pod adresem http://www.pmk-braunschweig.de/indexPMK.php?strona=His_Fot