2020

Urodziny ks. Zbyszka

Odwiedziny diakona Krzysztofa i kleryka Kamila z seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu

Święto Ofiarowania Pańskiego, msza św. dla dzieci

"Jasełka" w Wolfsburgu

"Jasełka" w kościele i występ chóru "Cantus Delicium"

"Jasełka" i spotkanie opłatkowe w Braunschweigu

Msza św. dla dzieci w Braunschweigu

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli