PMKBierzmowanie w Braunschweigu - 3.09.2006

Bierzmowania dokonał biskup Antonio Binifacio Reimann OFM z Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chaves z Boliwii.

 kliknij na wybranym zdjęciu, aby zobaczyć powiększenie