PMKJubileusz 15-lecia chóru "Soli Deo" w Braunschweigu - 16.01.2010

 kliknij na wybranym zdjęciu, aby zobaczyć powiększenie