Duszpasterze i współpracownicy

henryk_wieczorekks. Henryk Wieczorek SChr
proboszcz

Urodził się 6 kwietnia 1964 r. w Lipianach. Maturę zdał w 1984 r. w TMR w Pyrzycach, po której wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza bp Stanisława Napierały 21 maja 1991 roku. Trzy lata był wikariuszem w Płotach, w parafii Przemienienia Pańskiego. W roku 1994 został skierowany do pracy w Niemczech, gdzie podjął obowiązki wikariusza w PMK Bochum. Następnie od stycznia 1997 roku przejął obowiązki kapelana w Marienhospital w Essen. Ksiądz Henryk od roku 2000 pełnił obowiązki proboszcza Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein. Drugiego lutego tego roku były proboszcz a obecny Generał ks. Ryszard Głowacki przekazał klucze parafii księdzu Henrykowi, który sam mówi – być proboszczem PMK Braunschweig to zaszczyt.

 

ksKarapudaks. Ryszard Karapuda SChr
wikariusz

Urodziłem się 13 grudnia 1964 r.
13 grudnia to data nie tylko związana z wprowadzeniem stanu wojennego, ale jak się potem dowiedziałem 13 grudnia w kalendarzu prawosławnym to dzień św. Andrzeja. A ten apostoł jest patronem Rusi. Teraz dopiero zrozumiałem, że moim powołaniem była praca na Wschodzie a dokładnie na Ukrainie. W ciągu 23 lat pracowałem w Kamieńcu Podolskim, Mikołajowie *koło Odessy), w Doniecku i Wołoczysku. To pragnienie rozwijało się od dzieciństwa. Ukończyłem szkołę podstawową w Węgorzynie (Pomorze Zachodnie). Już wtedy podchodziłem do rosyjskich żołnierzy kierujących ruchem samochodowym i zagadywałem pierwsze słowa w jęz. rosyjskim. Technikum łączności ukończyłem w Szczecinie i tam też w kościele N.S.P.J. przed obrazem M.B. Nieustającej Pomocy zrodziło się moje powołanie. Duży wpływ miał na mnie ks. Roman Twaróg, obecnie proboszcz katedry kamienieckiej na Podolu. W 1984 r. rozpocząłem nowicjat razem z obecnym ks. proboszczem Henrykiem Wieczorkiem. W 21.05.1991 przyjąłem święcenia kapłańskie w katederze poznańskiej z rąk biskupa Stanisława Napierały. Pierwsza moja parafia to była Sarbia koło Kołobrzegu, w której pracowałem 1 rok. Poetm wyjazd na Wschód. Będąc jeszcze klerykiem, jako student 2. roku po raz pierwszy przekraczałem wschodnią granicę. Był to jeszcze Związek Radziecki. Gdy wysiadłem na dworcu we Lwowie, odwiedziłem kościół św. Elżbiety. Widok zniszczonego kościoła i ocalałego ołtarza wzbudził pragnienie powrotu na Wschód. I tak 23 lata pracy na Ukrainie. Od 1.10.2015 pracuję w Braunschweigu jako wikariusz w PMK.

 

IwonaSzydlowskaIwona Szydłowska
sekretarka Misji

Absolwentka III LO w Gliwicach i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dzisiejszy Uniwersytet Opolski) w Opolu z tytułem magistra pedagogiki.
Mieszka w Niemczech od 1992 roku. Jest członkiem chóru Misji „Soli Deo” od 1994 roku. W latach 1995 do 2004 redagowała gazetkę dla dzieci naszej parafii „Okruszek” i „Okrucha” dla dorosłych.
Funkcję sekretarki Misji objęła w czerwcu 1999 roku.

 

 

Anna Klimsa
organistka, katechetka

Urodziła się w 1966 roku w Siemianowicach Śl. Szkołę podstawową oraz szkołę muzyczną I stopnia ukończyła w Rudzie Śląskiej. W latach 1982 – 1991 ukończyła Studium Nauczycielskie w Bytomiu, szkołę muzyczną II stopnia w Zabrzu, oraz Studium Katechetyczne w Katowicach. Po ich ukończeniu podjęła pracę jako organistka i katechetka w Parafii p.w. św. Pawła w Nowym Bytomiu, a także jako nauczycielka w szkole muzycznej.
W Braunschweigu mieszka od 1992 roku. W tym samym roku rozpoczyna działalność w tutejszej Polskiej Misji Katolickiej.