Lektorzy

W dniu 18 marca 2006 odbyło się pierwsze formalne spotkanie grupy lektorów przy naszej parafii z Braunschweigu i Wolfsburga.