Okruszek 2013.09

OkruszekLogo

Wrzesień 2013 (nr. 178)

Wersja na smartfona / czytnika eBook-ów: format PDF – MOBI (Kindle) – EPUB

rycerz
Ucz się, drogie dziecię moje,

Nosić wcześnie twarde zbroje,
Jak dawni rycerze !
Nie z żelaza, nie ze stali,
Te, co ludzie wykonali
           Hełmy i pancerze,
Ale jasną, ale dzielną
Zbroję ducha nieśmiertelną,
           Co strzał się nie boi.       

Ale taką tarczę złotą,
Co się zowie wolą, cnotą,
            A za oręż stoi.

Maria Konopnicka
odznaka

 

AKTUALNOŚCI

1 września –74 rocznica wybuchu II. wojny światowej
W tym dniu modlimy się szczególnie za ofiary poległe na wszystkich frontach tej wojny.

8 września – Matki Bożej Siewnej
Zgodnie ze zwyczajem wierni przynoszą w tym dniu do kościoła ziarno do poświęcenia pod nowy zasiew.

12 września – 330 rocznica bitwy pod Wiedniem
Armia Rzeczpospolitej w 1683 roku pod wodzą Jana III Sobieskiego przyczyniła się do ocalenia chrześcijańskiej Europy przed zalewem islamu.

14 września – święto Podwyższenia Krzyża świętego
Krzyż – symbol chrześcijaństwa. Znak śmierci, który przeobraził się w symbol życia.

15-21 września – III Tydzień Wychowania
W tym roku tematem przewodnim jest: „Wychowujmy do wartości. Aby budowali dom na skale.”

17 września – Dzień Sybiraka
Dzien ten przypomina zdradziecką napaść w 1939 roku wojsk sowieckich na teren Polski i następujące po niej masowe zsyłanie Polaków do łagrów w głąb Rosji.

28 września – Międzynarodowa Akcja Modlitewna „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”
Punktualnie o godzinie 15.00 ludzie na ulicach swoich miast proszą o wstawiennictwo i błogosławieństwo Boże.

Z notatnika okularnika

Co roku ten sam rytuał.

Podchodził, zapalał znicz, salutował, stał chwilę i…odchodził. Nikt z nas nie wiedział ani jak się nazywał ani gdzie mieszkał, ani dlaczego to robił.
Ludzie mówili dziwak, zapaleniec, wystawia się na niebezpieczeństwo –  i po co mu to?
Mijały lata. Pogoda nie zawsze była łaskawa .Orzeł na pomniku dostał utraconą koronę. Milicja zmieniła się w policję.
Tylko on trwał na przekór datom, ludziom i sytuacjom.
Zawsze tego samego dnia. Zawsze o tej samej godzinie.
Szary, bezimienny człowiek…..
Tego roku było inaczej.
Nie było znicza, salutu, chwili zadumy.
W tym miejscu leżała wiązanka kwiatów przepasana biało-czerwoną wstążką z wypisanym jadnym, jedynym słowem : PRZYJACIELE.

Pamiętajcie:
27 września przypada Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
dla uczczenia powołania w 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski. Był to fenomen II wojny światowej – najsprawniejsza organizacja podziemna. Miała ona nie tylko oddziały zbrojne, ale także szkoły, wydawnictwa, sądy, organizacje pomocowe, tworzyła audycje radiowe.
Wspaniali, mali – wielcy ludzie….kto o nich pamięta ?

BLASKI  I  CIENIE… czyli co w historii drzemie …

Księstwo Warszawskie.

W 1804 roku Bonaparte ogłosił się cesarzem Francji.

Rozbudował armię, prowadzil liczne wojny i uczynił Francję wielkim mocarstwem. Polacy wierzyli, że pomoże on Polsce odzyskać wolność.

W 1806 roku rozgorzała wojna między Francją i Prusami.

Prusy poniosły klęskę. W Wielkopolsce wybuchło wówczas powstanie przeciwko pruskiemu zaborcy .Na jego czele stanął generał Henryk Dąbrowski. Polacy tłumnie zaciągali się do wojska i wspomagali zbrojnie Francuzów.

Bonaparte podyktował królowi pruskiemu warunki pokoju.

Prusy musiały zwrócic Polakom ziemie zabrane w drugim i trzecim zaborze. Napoleon utworzył z tych ziem Księstwo Warszawskie. Było ono w prawdzie zależne od Francji, lecz miało własny rząd i własne wojsko. Naczelnym wodzem polskiego wojska został książę Józef Poniatowski. Władcą Księstwa Warszawskiego został król saski Fryderyk August.

W trzy lata później wybuchła wojna z Austrią, która po przegranej na mocy pokoju zawartego z Napoleonem musiała oddać Polsce ziemie zagarnięte w trzecim rozbiorze.

Polacy byli wiernymi sprzymierzeńcami Napoleona. Razem walczyli w Hiszpanii. Brali tam udział w oblężeniu Saragossy i odznaczyli się pod Samosierra, gdzie polska jazda zdobyła górski wąwóz, zamykający drogę do stolicy Hiszpanii, Madrytu.

Napoleon podporządkował sobie prawie całą Europę. Nie pokonał tylko Anglii i Rosji, którą postanowił rozgromić. Zebrał potężną armię i w 1812 roku wkroczył do Rosji.

Francuzi wygrali parę bitew, lecz żadna z nich nie była decydująca. Rosjanie wciąż się cofali. W końcu gdy Francuzi weszli do Moskwy miasto zastali puste. Nastała bardzo surowa zima, żołnierze zaczęli głodować. Napoleon zarządził odwrót.

W czasie marszu powrotnego wojska napoleońskie były nieustannie atakowane. Do Francji dotarły resztki wspaniałego wojska.

Napoleon sformował nową armię. Niestety w bitwie pod Lipskiem poniósł klęskę. Poległ w niej kilkakrotnie ranny książę Jozef Poniatowski (19.10.1813) Księstwo Warszawskie istniało zaledwie kilka lat. Naród żyl nadzieją na  odbudowanie niepodległej Polski. Odbudowano zniszczoną przez zaborców polską oświatę i naukę.

bitwa

 Ostatnia szarża Księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem

Święci  w niebo wzięci

święty Hieronim
ur.między 331 a 337 w Strydonie
zm.30 września 419 lub 420 w Betlejem

Przyszedł na świat w rodzinie chrzescijańskiej, ale ochrzczony został dopiero w 360 roku w Rzymie, gdzie studiował grekę i łacinę.

W 366 roku udaje się do Trewiru i Akwilei gdzie kopiuje dzieła i dojrzewa do decyzji przystąpienia do zakonu. Potem udaje się na Wschód. Zamieszkuje na pustynii Chalkis w Syrii razem ze św.Teodozjuszem. Modli się tam i studiuje.

Około roku 377 przyjął święcenia kapłańskie z zastrzeżeniem, że nie będzie sprawować funkcji duszpasterskich.

Następnie odbył  podróż do Palestyny i Konstantynopola, gdzie biskupem był św. Grzegorz z Nazjanzu. Tłumaczy homilie Orygenesa o Księgach Jeremiasza i Ezechiela. Później przenosi się do Rzymu, gdzie pełnił przez jakiś czas urząd sekretarza papieża św.Damazego. W 384 roku rozpoczyna prace nad przygotowaniem łacińskich tłumaczeń Ewangelii. Biblijna łacina Hieronima stała się wzorem dla całego Zachodu. Po śmierci papieża Damazego powraca na Wschód. Przez Cypr, Jerozolimę, Aleksandrię udaje się do Palestyny i osiada w Betlejem gdzie poświęca się pracy naukowej.

św.Hieronim przetłumaczył Pismo św. z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę. Przekład ten znany jest jako Wulgata.

Jest patronem archeologów, archiwistów, biblistów i tłumaczy.

W sztuce przedstawiany różnorodnie jako kardynał, uczony lub pustelnik, starzec przepisujący pisma lub je czytający, z czaszką, krzyżem, księgą (Biblią), z oswojonym lwem (legenda głosi, że wyrwał mu cierń z łapy), piórem pisarskim lub kamieniem pokutnym.

swHieronim

Modlitwa:
Boże, który obdarzyłeś św.Hieronima miłością i znajomością Pisma św., pozwól, aby Twój lud obficie żywił się Twoim słowem i znajdował w nim źródło życia.
Amen

krzyzowka

Loading