Okruszek 2014.06

OkruszekLogo

Czerwiec 2014 (nr. 187)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF – MOBI (Kindle) – EPUB

eucharystia187„Zróbcie Mu miejsce”

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed Twoim Bogiem zginaj kolana,
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim Ojcem, On Przyjacielem.

Franciszek Karpiński

AKTUALNOŚCI

1 czerwca – Dzień Dziecka
W tym dniu wszyscy sobie przypominają, że dziecko to też człowiek.Szkoda tylko, że codzienność wielu z nich naznaczona jest cierpieniem i pracą ponad ich siły.

8 czerwca – Zesłanie Ducha świętego
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów i Maryję w postaci języków ognia zstępuje Duch święty dając początek kościołowi.

12 czerwca – Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana              

19 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
To już nieprzerwanie od 1420 roku ulicami polskich miast i wsi idą procesje z Najświętszym Sakramentem.Uczestnicząc w procesji tworzymy wyjątkową wspólnotę wiary, nadzieji i miłości.Bierzmy zawsze w niej czynny udział angażując się w pracę przy budowie ołtarzy czy śpiew w czasie liturgii.

23 czerwca – Dzień Ojca
Ważni opiekunowie swoich rodzin, niezawodni przyjaciele swoich dzieci. Nie zapominajmy o nich w codziennej modlitwie, złóżmy im życzenia w dniu ich święta.

24 czerwca Narodzenie św. Jana Chrzciciela

27 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dopiero od 1856 roku Pius IX ustanowił je świętem dla całego kościoła. Cały miesiąc czerwiec jest poświęcony jego czci. I w naszej parafii odbywają się nabożeństwa. Warto chociaż raz wziąć w nich udział.

28 czerwca – Uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryji Panny

Rok Serca Jezusowego w Szczecińskim Sanktuarium

W Wielki Czwartek podczas uroczystej Mszy Krzyżma w archikatedrze szczecińskiej został poblicznie odczytany dekret Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego ogłaszający Rok Serca Jezusowego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Rok Serca Jezusowego upamiętnia 250 rocznicę ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa dla kościoła w Polsce. Dodajmy, że w Kościele powszechnym święto to zostało wprowadzone dopiero w 1856 r.

Rok Serca Jezusowego rozpocznie się 27 czerwca 2014 r. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i potrwa do tej uroczystości w roku następnym (12.06.2015).Zaplanowano szereg celebracji, katechez i adoracji Najświętszego Sakramentu. Program Roku Seca Jezusowego zakłada szeroką prezentację postaci i duchowości czcicieli Serca Bożego. Szczególny nacisk zostanie położony na przeżywanie tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii jako niezastąpionych darów Serca Jezusowego dla Kościoła.

Sanktuarium, w którym od ponad półwiecza istnieje kaplica całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu i konfesjonał wieczysty, szeroko otwiera podwoje dla pielgrzymów i pątników. Rok Serca Jezusowego będzie także okazją do zyskania specjalnych odpustów.Podczas wielkoczwartkowej uroczystości na dekrecie abp. Andrzeja Dzięgi ogłaszającym Rok Serca Jezusowego swój podpis złożył także ks. Ryszard Głowacki Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Ks. dr. Jarosław Staszewski Schr.

serce187

Święci w niebo wzięci

święty Bonifacy
ur.673 r. w Devonshire (Anglia)
zm.5.06.754 r. w Dokkum (Holandia)

Urodził się w szlacheckiej rodzinie. Na chrzcie otrzymał imię Winfryd.

W wieku siedmiu lat został oddany do klasztoru w Exeter, gdzie został później zakonnikiem. Następnie w opactwie Nursling ukończył studia i okazał się cenionym nauczycielem. W wieku trzydziestu lat otrzymał święcenia kapłańskie.

W 716 r. udał się do pogańskiej Fryzji, aby tam głosić Ewangelię. Próba ta skończyła się niepowodzeniem i musiał wrócić do Anglii.

W roku 719 zaopatrzony w rekomendacje swojego biskupa pojechał do Rzymu, aby prosić papieża Grzegorza II o pozwolenie głoszenia Ewangelii w Turyngii i Hesji. Papież przychylił się do jego prośby, nadał mu tytuł legata papieskiego, otrzymał też nowe imię Bonifacy.

W Niemczech rozwinął bardzo owocną działalność jako apostoł i organizator kościoła. Założył szereg biskupstw i klasztorów (Pasawa, Salzburg, Würzburg, Erfurt).

Symbolem jego ewangelizacyjnego zapału było ścięcie dębu poświęconego pogańskiemu bożkowi koło Geismar. święty Bonifacy własnoręcznie przyłożył topór do „świętego” drzewa. Germanie spodziewali się jakiejś interwencji, ale jak żadna nie nastąpiła – wyrzekli się swojego bożka, a święty ze ściętego dębu wybudował kapliczkę.

Mając już osiemdziesiąt lat udał się do Fryzji gdzie miał udzielić chrztu. Padł ofiarą bandy rabusiów, którzy go zabili wraz z innymi towarzyszami, aby przywłaszczyć sobie jego skrzynie z ksiażkami omyłkowo wzięte za kufry ze skarbami.Jego ciało zostało pogrzebane w Fuldzie. Tam właśnie co roku zbiera się Konferencja Episkopatu Niemiec.

Jest patronem Niemiec, diecezji w Fuldzie i Erfurcie, Moguncji, kasjerów, krawców, księgarzy.

Przedstawiany w szatach biskupa z księgą Ewangelii przebitą mieczem (taką znaleziono przy nim po męczeńskiej śmierci).

Jego wspomnienie obchodzimy 5 czerwca.

swBonifacy187Modlitwa:
Panie, spraw, abyśmy dzięki św. Bonifacemu zawsze przestrzegali wiary, której nauczał i za którą przelał krew. Pozwól nam zaświadczać tę wiarę naszymi czynami. Amen.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane

Wielkie Relikwie Akwizgrańskie.

W VIII wieku cesarz Karol Wielki otrzymał od patriarchy Jerozolimy – szatę Matki Boskiej, pieluszki Jezusa, przepaskę biodrową ukrzyżowanego Chrystusa (tzw. perizonium) i chustę, w którą owinięto ściętą głowę Jana Chrzciciela.

I te cztery płótna stanowią Wielkie Relikwie Akwizgrańskie, które umieszczono w 1239 roku w Relikwiarzu Najświętszej Maryji Panny.

Od tego czasu zainicjowano pielgrzymki, ale na początku modlitwa przy relikwiach była zarezerwowana tylko dla królów i możnowładców.

Dopiero Karol IV zarządził by od roku 1349 roku (rok jego koronacji) co 7 lat pielgrzymowano do świętych płócien.

Tradycja pielgrzymek co 7 lat utrzymała się do dzisiejszego dnia.Tylko dwa razy przerwana została przez wypadki dziejowe w 1916 i 1923 roku.

W poprzednich wiekach relikwie pokazywano pielgrzymom stojącym na zewnątrz z wysokiego balkonu. Obecnie relikwie ogląda się w prezbiterium.

Święte tkaniny zostały skrupulatnie zbadane przez naukowców. Stwierdzono, że pochodzą one z Bliskiego Wschodu z początku naszej ery i są to płótna bawełniane.

W latach 90 XX wieku zostały pieczołowicie odrestaurowane.

W tym roku w dniach 20 – 29 czerwca te Wielkie Relikwie zostaną wystawione w katedrze w Akwizgranie (Aachen).

akwizgran187

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato…

Mój ojciec.

Mój ojciec wychodził każdego ranka z domu, a wieczorem, gdy wracał, wydawał się szczęśliwy, że nas znów widzi.

Tylko on potrafił otworzyć słoik z ogórkami, tylko on nie bał się iść sam do piwnicy. Gdy ktoś zachorował, on wychodził kupić lekarstwa. Dbał o nasze bezpieczeństwo. A gdy płakałem, zawsze był blisko i znów wschodziło słońce.

Kiedyś przygotowałem herbatę. Była to tylko osłodzona woda. Lecz on usiadł na dziecięcym krzesełku i popijał ją, twierdząc, że jest wyśmienita.

Kiedy miałem dziesięć lat, któregoś ranka ojciec nie wstał z łóżka, by jak zwykle pójść do pracy. Zabrano go do szpitala, gdzie umarł następnego dnia.

Mój ojciec niewiele mówił.

Nie wyobrażałem sobie, że jego odejście sprawi mi taki ból.

Co ja teraz zrobię ?

Gdzie znajdę taką przyjaźń i miłość ?

Fragment z książki „Drogi Przymierza”

rebus187

Konkurs matematyczny do pobrania tutaj

Loading