Okruszek 2015.09

OkruszekLogo

Wrzesień 2015 (nr. 200)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

jubileusz200„Okruszek” – to super sprawa !
I dla każdego świetna zabawa !
Tu ciekawych rzeczy się dowiaduję.
Czasem na matmę pomstuję.
Z krzyżówką też nie jest łatwo,
ale z mamą i tatą idzie mi gładko.
Wspaniałe są też nagrody !
Tylko, dlaczego nie ma karnetu na lody….?
Czytam po polsku i to jest wspaniałe !
Niby „Okruszek”
– pisemko dla dzieci doskonałe !

Mikołaj Kociacki 8 lat

AKTUALNOŚCI

1 września – Wybuch II Wojny światowej
To już 76 rocznica tych strasznych wydarzeń, które zmieniły losy milionów ludzi na świecie. Aż trudno uwierzyć, że mimo upływu tylu lat wciąż znajdują się ludzie poszukujący swoich bliskich.
Polacy dali przykład niezwykłej ofiarności walcząc na wszystkich frontach świata.
Nie zapomnijmy o nich w naszej modlitwie.

8 września – Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
Urodzona w Nazaret stała się po wszystkie czasy „błogosławiona między niewiastami”, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. W polskiej tradycji jest to święto Matki Bożej Siewnej. W tym dniu rolnicy święcą ziarno na jesienny zasiew.

13-19 września – Tydzień Wychowania
W tym roku hasłem przewodnim jest „Wychowywać do pełni człowieczeństwa.”
W Konferencji Episkopatu Polski; Radzie do spraw środków Społecznego Przekazu przewodniczy abp W. Depo.

14 września – Podwyższenia Krzyża
Krzyż – symbol chrześcijaństwa. Znak śmierci, który stał się symbolem życia. Nośmy go, niech nie zabraknie go w naszych mieszkaniach.

17 września – Dzień Sybiraka
Dzień wkroczenia wojsk sowieckich w 1939 roku na tereny Polski stał się dla wielu naszych rodaków dniem niewyobrażalnych cierpień, masowych wysiedleń, zesłania do łagrów, wyniszczającej pracy, chorób i śmierci. Ale stał się również czasem nieustającej modlitwy.
Uroczystość centralna odbędzie się w Warszawie przy Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.

pomnik200
Pomnik Sybiraków w Tarnowie

20 września – Dzień środków Społecznego Przekazu
To już 49 raz Kościół stara się zwrócić naszą uwagę na niebezpieczeństwa płynące z bezkrytycznego stosunku do prasy, radia i telewizji.
Obchodzony w tym roku pod hasłem: „Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości”.

27 września – Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
Utworzony ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował wszystkie dziedziny życia, nie tylko szkolenie wojskowe ale także nauczanie (tajne komplety), wydawanie książek, sądownictwo. Nie było drugiej takiej organizacji w Europie w czasie II wojny światowej.

28 września – Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata
„Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana.” – pisze w zaproszeniu do wiernych z całego świata . O. R.Recław SJ
Dołączmy się i my.

koronka200

BLASKI I CIENIE… czyli co w historii drzemie…

Wybuch II Wojny światowej

Niepodległa Polska sąsiadowała z dwoma potężnymi państwami: Niemcami i Rosją radziecką (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

Ze względu na przewagę obu sąsiadów, Polska utrzymywała przyjaźń przede wszystkim z Francją oraz bliskie stosunki z Anglią i Stanami Zjednoczonymi.

W 1933 roku w Niemczech doszedł do władzy Adolf Hitler i od razu rozpoczął szybką rozbudowę wojska i prześladowanie ludzi innych narodowości i innych poglądów.
W Związku Radzieckim przywódcą państwa został Józef Stalin. Z jego woli masowo mordowano i więziono ludzi, prześladowano i zmuszano do niewolniczej pracy.

W marcu 1938 roku wojska niemieckie zajęły Austrię a rok później Czechosłowację.
Hitler zażądał przyłączenia do Niemiec Gdańska i przeprowadzenia przez polskie Pomorze niemieckiej autostrady. Polska odrzuciła to żądanie.

W sierpniu 1939 roku Niemcy zawarły ze Związkiem Radzieckim tajny układ o podziale między sobą obszaru Polski, tzw. Pakt Ribbentrop – Mołotow.

Dnia 1 września 1939 roku nad ranem niemieckie armie uderzyły na Polskę jednocześnie od północy, zachodu i południa. Polscy żołnierze bili się doskonale lecz przewaga agresora (liczniejsze wojsko, kilkakrotnie więcej dział, czołgów, samolotów) była ogromna.

17 września od wschodu zaatakowała Polskę bez wypowiedzenia wojny Armia Czerwona.
Rząd polski przekroczył granicę rumuńską. Warszawa broniła się do 27 września.
Zachodni sojusznicy nie przyszli Polsce z pomocą.

Wojsko polskie poniosło bardzo duże straty. 65 000 żołnierzy – poległo, 130 000 – było rannych; 400 000 dostało się do niewoli niemieckiej, 200 000 – do radzieckiej. Około 90 000 udało się za granicę by dalej walczyć o wolność w armiach sojuszniczych.

ribentrop200
Obszary polskie zajęte przez Niemców i Rosjan we wrześniu 1939 r.

APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE

Mateusz

Z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja co oznacza „dar Jahwe”. św. Marek Ewangelista podaje, że Mateusz miał na drugie imię Lewi i był synem Alfeusza. Pochodził z Nazaretu.

Był poborcą ceł i podatków na rzecz Rzymian w Kafarnaum. Z tym też wiązała się pogarda żydów, którzy uważali taką pracę za wysługiwanie się okupantowi.
I tam zobaczył go Jezus.
O swoim nawróceniu tak pisze sam Mateusz: „Odchodząc stamtąd Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego:

«Pójdź za Mną!» — On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego Wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co to znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników»” (Mt 9,9-13).

Do 42 roku przebywał w Jerozolimie gdzie nauczał. O dalszym jego życiu nie wiemy nic pewnego. Według jednych źródeł nauczał w Etiopii, według innych w Persji.

Jest autorem pierwszej Ewangelii napisanej w języku arymejskim (dla żydów).

Nie wiadomo również gdzie i w jaki sposób zmarł. Jego relikwie znajdują się w Salerno we Włoszech.
Jest patronem: diecezji i miasta Salerno, księgowych, celników, pracowników kantorów,urzędników podatkowych, straży granicznej, alkoholików. Uważany jest za patrona rodziny.

W sztuce przedstawiany jako młodzieniec lub sinowłosy, stary mężczyzna. Z Ewangelią w ręku lub w towarzystwie uskrzydlonej postaci. Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub halabarda, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.

św. Mateusza wspominamy 21 września.

swMateusz200
Św.Mateusz z bzyliki św. Janów na Lateranie

Modlitwa:
Boże, wybrałeś św. Mateusza celnika na apostoła.
Spraw, abyśmy, idąc za jego przykładem i korzystając z jego wstawiennictwa, mogli zawsze trwać przy Tobie. Amen.

Drodzy Czytelnicy!

W Wasze ręce oddajemy dwusetny numer „Okruszka”. Cieszymy się bardzo z niesłabnącego zainteresowania jakim się on wśród Was cieszy. Miło jest obserwować jak „rośnie” razem z Wami, jak towarzyszy Wam, jak nabiera rumieńców. Czy pamiętacie pierwsze numery? Jeszcze czarno-białe, ale z pieczołowitością redagowane przez panią Iwonę Szydłowską.

Po przerwie, kiedy pytanie: Gdzie jest „Okruszek”? stało się przedmiotem rozmów nie tylko dzieci, wznowiliśmy jego wydawanie od numeru 151 w lutym 2011 roku.

Obecnie pisaniem tekstów, wyszukiwaniem ciekawych opowiadań, opracowywaniem krzyżówek i rebusów zajmuje się pani Izabela Kunowska.
Wszysto zaś co nazywamy szatą graficzną, a więc dobieranie do tekstów ilustracji i zdjęć oraz składanie w całość numeru jest domeną pana Marka Widoka.

Dodatek matematyczny jest zasługą pani Bożeny Dorawy.
Nie należy zapomnieć również o pani Jadwidze Widok, która udostępnia swoje prace fotograficzne , „tropi” błędy i „chochliki”.

Specjalne podziękowanie należą się księdzu Tomaszowi za to, że raz w miesiącu zamienia się w drukarza i dba o to by nikomu nie zabrakło naszego pisemka.

Pana Krzysztofa, który rozdaje Wam „Okruszka” nie trzeba Wam chyba przedstawiać.

W imieniu całej Redakcji dziękujemy Wam za wszelkie uwagi i sugestie, za życzliwość z jaką się spotykamy, wyrozumiałość jaką nas otaczacie.
Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy towarzyszyć Wam co miesiąc z nowym numerem „Okruszka”.

redakcja200
Redakcja Okruszka na pielgrzymce w Ziemi świętej u stóp św. Piotra w Kafarnaum.

Od prawej: p. Krzysztof Kunowski, p. Izabela Kunowska, Bożena Dorawa, p. Jadwiga Widok i p. Marek Widok

CZYTELNICY O „OKRUSZKU”

 

„Okruszek” pamiętam już od najmłodszych lat.
Jako dzieci otrzymywaliśmy go w każdą, pierwszą niedzielę miesiąca – i tak jest po dzień dzisiejszy.
Z „Okruszka” dowiadywałam się o ważnych wydarzeniach jakie będą miały miejsce w nadchodzącym miesiącu jak np. Dzień Babci.
Przybliżał i uzupełniał on również moją wiedzę na temat uroczystości kościelnych: Niedziela Palmowa, święto Matki Bożej Gromnicznej i Trzech Króli.
Podobały mi się również ciekawe opowiadania i bajki.
Pisząc o „Okruszku” nie można nie wpomnieć tak ważnej dla dzieci strony z zagadkami, rebusami i krzyżówkami. Radością było ich rozwiązywanie. Ale nie tylko……Po oddaniu rozwiązań brało się udział w losowaniu nagród, a możliwość wygrania byla realna – o czym i ja mogłam się dość często przekonać.
Oprócz informacji jakie zawierał „Okruszek” muszę przyznać, że mobilizował mnie do czytania i pisania w języku polskim.
Ja, ze swej strony zachęcam dzieci z naszej Misji do czytania i oczywiście rozwiązywania zadań z „Okruszka”.

Veronika Werra

Trzy numery „Okruszka” dostałam przypadkowo. Jestem osobą starszą i mieszkającą
w Polsce więc teoretycznie nie mieszczę się w kategorii czytelnika, dla którego tworzone jest to pisemko. Byłam zaskoczona gdy pierwszą stronę otwierał wiersz Cypriana Kamila Norwida. Pamiętam go jeszcze ze swoich lat szkolnych.
Tekst z serii święci w niebo wzięci przeczytałam z zaciekawieniem. Trafne uwagi Okularnika przyjęłam z lekkim uśmiechem.
Mam nadzieję, że ukaże się jeszcze wiele numerów „Okruszka”.

                                                   Zofia

Moim zdaniem to „Okruszek” jest fajną rzeczą, nie tylko dla dzieci, ale także dla młodzieży. Można się z niego dowiedzieć ciekawych rzeczy o różnych świętach i świętych.
Nagrody są fajną pamiątką, jak np. książki, które trzymam do dzisiaj na regale.
W ubiegłych latach doszły zmiany jak np. konkurs matematyczny i kolorowe obrazki.
Dziękuję redakcji za tyle lat wysiłku J

                                                         Ewelina, 17 lat

 

Najfajniejsze są wieczory gdy moja cała rodzina próbuje rozwiązać matematycznego „Okruszka”…..Każdy ma inny pomysł, każdemu wychodzi inny wynik, każdy chce mieć rację………(Dobrze, że między mamą a tatą jest remis!!)

                                                         Robert, 12 lat

Andrzej Duda nowym prezydentem Polski

duda200
W dniu 6 sierpnia Andrzej Duda – wybrany przez naród polski w wyborach powszechnych, składając przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę stał się prezydentem Rzeczypospolitej. Po wygłoszeniu swojego orędzia udał się do archikatedry warszawskiej gdzie uczestniczył w uroczystej mszy św. i złożył kwiaty na grobach swoich poprzedników.

Następnie w Zamku Królewskim odebrał ordery: Orła Białego i Wielkiego Krzyża Odrodzenia Polski.
Przejął też zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim symbolicznie przyklękając i całując jego sztandar.
Zaprzysiężeniu nowego prezydenta towarzyszyły tłumy Polaków z kraju i zagranicy.

sztandar200

 

rebus200

kwiaty200Redakcja składa

księdzu Tomaszowi

serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę,

wsparcie i duchową opiekę. życzymy w nowym miejscu działania wielu sukcesów,

opieki Matki Boskiej oraz błogosławieństwa Bożego.

Loading