Okruszek 2015.11

OkruszekLogo

Listopad 2015 (nr. 202)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

cmentarz202W Dzień Zaduszny zieleń, kwiaty
na groby niesiemy,
świece, lampki ustawiamy
i wieńce kładziemy.

Zeschłe liście wiatr przerzuca,
słychać czyjeś łkanie.
Wieczny pokój racz dać duszom
Miłosierny Panie!

T. Smiech
Z. Trzaskowski

AKTUALNOŚCI

1 listopada – Wszystkich świętych
To oni stają się orędownikami naszych spraw u Boga, a także przykładem różnych dróg dochodzenia do świętości.

2 listopada – Dzień Zaduszny
Wspominając naszych zmarłych ofiarujmy za nich modlitwę, odwiedźmy ich groby.
O 15:30 spotykamy się na cmentarzu przy Hochstr.aby uczcić zmarłe dzieci przymusowych robotników w okresie II wojny światowej i wszystkich naszych bliskich zmarłych.

8 listopada – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
W wielu miejscach na świecie prześladuje się ludzi za wiarę. Według raportów 75 % tych prześladowań skierowana jest przeciwko chrześcijanom. Mimo apeli organizacji międzynarodowych wciąż nieprzestrzegane są ich prawa a ostatnie doniesienia wskazują, że nie rzadko oddają swoje życie za wiarę.

11 listopada – święto Niepodległości
Dzień, w którym widzimy naszą Ojczyznę – Polskę – jako dar i zadanie. Jako wspólnotę ludzi połączonych historią, walką przodków o jej niepodległość, a także wierność jej zwyczajom. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach, pomnażajmy jej wielkość.

21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

22 listopada – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Święto patronalne naszych księży Chrystusowców. Pomyślmy o nich w naszych modlitwach. Ostatnia niedziela roku liturgicznego.

29 listopada – Pierwsza Niedziela Adwentu
Rozpoczynamy okres przygotowania na narodzenie Jezusa Chystusa.
Starajmy się uczestniczyć w roratach. Nie zapomnijmy o zrobieniu lampionów.

POCZYTAJ MI MAM, POCZYTAJ MI TATO

T. Czarnecka

Co robimy w Adwencie

Ania i jej młodszy brat Marek chodzą w Adwencie na roraty. Przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Nie wydają pieniędzy, które otrzymują od rodziców, nie kupują sobie słodyczy ani zabawek. Oszczędności przekażą na konto chorej Marysi, którą czeka trudna operacja.

Ania codziennie bez przypominania odkurza mieszkanie, a Marek myje naczynia. Ustępują sobie nawzajem. Chcą być dobrzy dla siebie. Wiedzą, że na spotkanie z Panem Jezusem najważniejsze jest przygotowanie serca.

adwent202

APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE

Andrzej
ur. Betsaida
zm.30 listopada ok 65 r. Patras (Grecja)

Był młodszym bratem św. Piotra, z pochodzenia żydem. Mieszkał w Kafarnaum (Mk 1,21, 29-30) razem z bratem i jego teściową. Z zawodu był rybakiem.

św. Andrzej początkowo uczeń Jana Chrzciciela jako pierwszy zostaje powołany przez Jezusa Chrystusa, którego spotkał nad Jordanem, na Apostoła (opisują to wszyscy ewangeliści).

Po pierwszym spotkaniu wraca jednak do Galilei do swoich zajęć. I tu zostaje powtórnie powołany: „Gdy (Jezus) przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim” (Mt 4, 18-20). Św. Łukasz dorzuca szczegół, że powołanie to łączyło się z cudownym połowem ryb (Łk 5, 1-11).

W Ewangeliach św. Andrzej występuje jeszcze dwa razy. Jest świadkiem cudownego rozmnożenia chleba (J 6, 8-15) i cudu w Kanie (J 2, 1 -12).
W spisie Apostołów wymieniany jest na drugim (Mt i Łk) lub czwartym (Mk) miejscu. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W domu Andrzeja i Piotra w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał.

Po Zesłaniu Ducha św. pracuje na terenach pomiędzy Dunajem i Donem ( stąd nazywany jest Apostołem Słowian), potem w Poncie i Kapadocji (obecnie Turcja), by zakończyć życie śmiercią męczeńską w Patras (Peloponez). Został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X (w jęz. greckim X jest pierwszą literą imienia Chrystus – Christos).

Jego relikwie znajdują się w Patras, relikwie prawej ręki w moskiewskim Soborze Bogojawleńskim, w Amalfi, w Szkocji a także w Polsce – w Olkuszu i w Warszawie.

Jest patronem narodów słowiańskich, wielu krajów (Szkocja, Grecja, Rosja, Hiszpania, Niemcy, Luksemburg), miast (Neapol, Mantua, Bordeaux, Hanower, Rawenna), rybaków, małżeństw, podróżujących, rycerzy, woziwodów. Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych.

W ikonografii przedstawiany jako starszy mężczyzna z siwą brodą w długim płaszczu.
Jego atrybuty to krzyż św. Andrzeja, księga, ryba, sieć.

Wspomnienie 3-go listopada.

swAndrzej202
św. Andrzej w Bazylice św. Janów na Lateranie w Rzymie

Modlitwa:
Panie, który kazałeś św. Andrzejowi, Twemu apostołowi, nauczać i rządzić
w Twoim Kościele, spraw, abyśmy zawsze mogli liczyć na jego
wstawiennictwo u Ciebie.   Amen.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane                                            

Order Wojenny Virtuti Militari

Z łac. oznacza tyle co męstwu wojskowemu – cnocie żołnierskiej. Jest to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe nadawane za wybitne zasługi bojowe.

Dewiza orderu brzmi: Honor i Ojczyzna.

Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 r. dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami (w obronie Konstytucji 3 maja). Otrzymało go 15 oficerów i żołnierzy biorących udział w tej bitwie m. in. ks. J.Poniatowski, gen. T.Kościuszko, bryg. E.Sanguszko.

Pierwsze medale miały kształt owalny i były podzielone na dwie klasy: złotą (dla generałów i oficerów) i srebrną ( dla podoficerów i żołnierzy).

virtutiMedal202

Poczym order przyjął formę krzyża i podział na pięć klas.

virtutiOrder202W okresie Księstwa Warszawskiego przyjął się również sposób nadawania i wręczania orderu – przed frontem jednostki, w której służy odznaczony żołnierz.

Pierwszą kobietą odznaczoną tym orderem była Joanna żubr

(za walkę o Zamość 19.05.1809 r.)

Najmłodszy kawaler orderu to 13-letni uczeń Antoni Petrykiewicz uczestnik walk w obronie Lwowa 1918 r. (Zobacz „Okruszek” Nr. 195)

Marszałek J. Piłsudski jako jedyny Polak odznaczony jest Krzyżem Wielkim z Gwiazdą (14.06.1923).

Orderem tym odznaczone są również miasta : Lwów (11.11.1920 r.) czy Warszawa (9.11.1939 r.) oraz Groby Nieznanego żołnierza w Stanach Zjednoczonych, Francji, Rumunii. Najbardziej waleczne jednostki wojskowe np. 1 Pułk Piechoty Legionów, 1 Pułk Szwoleżerów, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. ORP „Błyskawica” jako jedyny polski okręt.

1.10.1945 r. Srebrnym Orderem za obronę Poczty Polskiej w Gdańsku (1939) zostało udekorowane Koło Związku Zawodowego Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów jako jedyna organizacja cywilna.

Prezydent RP na uchodźctwie St. Ostrowski nadał 11.11.1976 zbiorowo Order Virtuti Milirari (nr 14384) żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni. Order ten został umieszczony na Pomniku Katyńskim w Londynie.

Order ten może być nadawany podczas wojny lub 5 lat po jej zakończeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari (nazwa od 1.08.1919 r.).

Order ten nie był nadawany od 1989 roku. Warto pamiętać, że jest to najstarsze odznaczenie wojskowe na świecie spośród nadawanych do chwili obecnej.

„Krzyż Virtuti”

Czarno-niebieska wstążka,
A przy niej srebrny krzyż:
Virtuti Militari.
Co znaczy to? – Czy wiesz?

Znaczy żołnierskiej cnocie,
Szlachetni o niej śnią,
A zdobyć krzyż ten można
Pogardą śmierci, krwią.

Kto w boju mężnie staje,
Idąc na armat spiż,
Temu Ojczyzna daje
żołnierskiej cnoty krzyż.

Chorągwie i sztandary
Zwycięsko szumią w krąg,
A on ów dar nad dary
Z Ojczyzny bierze rąk.

Szanuj tą pierś, na której
Błyszczy ten święty znak
I proś w pacierzu Boga
Byś się zasłużył tak.

By wódz na polu chwały
Na pierś ci przypiął go
Virtuti krzyż, zdobyty
Pogardą śmierci, krwią.

Artur Oppman
Styczeń 1920 r.

rebus202

Rozwiązania prosimy oddawać księżom do 29.11.

Loading