Okruszek 2018.08

OkruszekLogo

Sierpień 2018 (nr. 230)
Redakcja: teksty i opracowania tekstów: I. Kunowska, opracowanie graficzne: M. Widok, Matematyka: B. Dorawa

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

Po co te wiązki  i wianki
z mięty, wrotyczu, rumianku?

Niesiemy je na znak hołdu
Maryi Pannie przed ołtarz.

Niechaj to księża poświęcą
Dzisiaj w ten dzień Wniebowzięcia.

 

K. Iłłakowiczówna

 

AKTUALNOŚCI

1 sierpnia  –  Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Dziękujmy za to, że postawa tysięcy Polaków walczących o wyzwolenie stolicy stała się przykładem umiłowania kraju dla następnych pokoleń.

10 sierpnia –  Dzień Przewodników i Ratowników Górskich
Dziękujmy im za miłość do przyrody i ochronę jej piękna, za gotowość niesienia pomocy w każdych okolicznościach i o każdej porze na górskich szlakach.

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Dziękujmy za to, że przez wniebowzięcie możemy wzbić się ponad codzienność i zobaczyć przyszłość, która nas czeka.
Dziękujmy za kwiaty i zioła naszych ogrodów i pól, z których upleciemy wianki by poświęcić je w kościołach.
– święto Wojska Polskiego
Dziękujmy wszystkim żołnierzom za ich trud, za gotowość obrony naszej Ojczyzny i jej mieszkańców.

26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej
Dziękujmy za nieustającą obecność Matki Bożej w tym narodowym sanktuarium, za posługę księży i braci Paulinów i wszystkich tych, którzy zabiegają o dobro pielgrzymów.

31 sierpnia  – Dzień Solidarności i Wolności
Dziękujmy za siłę i mądrość niezliczonej ilości ludzi pracy, którzy podjęli ogromny wysiłek byśmy my mogli żyć w wolym kraju.

BLASKI  I CIENIE… czyli co w historii drzemie…

Drogi do niepodległości.

Koniec XIX wieku i początek XX to nieustanna walka Polaków o zachowanie swojej tradycji i języka na terenach wszystkich zaborów. Zrozumiano, że przyszłość narodu zależy od jego oświaty, pracowitości i gospodarki.

Uczono dzieci czytać i pisać po polsku, zaznajamiano z historią. Młodzież kształcono również na europejskich uniwersytetach. Starano się pomimo cenzury wydawać polskie czasopisma i książki, część z nich sprowadzano zza granicy.

W tym czasie tworzyli znakomici poeci – A. Asnyk, M. Konopnicka.       Henryk Sienkiewicz pisał wielkie powieści historyczne, B. Prus i E.Orzeszkowa, Wł. Reymont kreślili w swoich utworach problemy społeczeństwa.

Malarze – J. Matejko, W. Kossak, St. Wyspiański – zajmują się tematyką patriotyczną. Stanisław Moniuszko pisze opery „Halka” i „Straszny dwór”.

Zakładano liczne towarzystwa czy stowarzyszenia (np. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Związek Strzelecki) obejmujące swym zakresem różne płaszczyzny życia.

W kościołach odbywały się msze w intencji odzyskania niepodległości czy        z okazji obchodzonych historycznych rocznic.

Wielu rodaków znajdowało się na emigracji ( uciekając przed represjami po powstaniach) we Francji, Belgii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, krajach skandynawskich i tam tworzyło liczne Komitety Przyjaciół Polski.

Sytuacja polityczna w Europie budziła nadzieję, że w wyniku ewentualnej wojny między zaborcami Polska może odzyskać wolność.

Wybuch I wojny światowej postawił na przeciw siebie Polaków z różnych zaborów, służących w obcych armiach, walczących nie o swoją sprawę. Tylko władze austriackie pozwoliły na utworzenie polskich oddziałów wojskowych pod dowództwem J. Piłsudskiego, ale nie zamierzały uczynić nic dla odrodzenia Polski ( Legiony rozwiązano a J. Piłsudskiego uwięziono).

Koniec wojny to ogromne zniszczenia na ziemiach polskich i skomplikowane położenie polityczne całej Europy.

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO…

Sukienki Królowej Polski

Pielgrzymi przychodzący do Częstochowy przynoszą w swoich sercach wszelakie prośby: o zdrowie – dla siebie i bliskich, powodzenie – w pracy zawodowej i życiu rodzinnym, pomyślność – w przedsięwzięciach. Dziękują za otrzymane łaski i bardzo często w imię tej wdzięczności zostawiają wota czyli rzeczy cenne dla nich osobiście, niejednokrotnie związane z ich historią czy cudem jakiego doświadczyli.

W XV wieku wieszano te kosztowne wota bezpośrednio na desce Obrazu, ale już w drugiej połowie XVII wieku pojawiły się „sukienki” czyli misternie przyszywane na materiale kamienie, który później mocuje się na szkielecie ze srebrnej blachy.

Sukienki te wykonuje się z okazji różnych szczególnych wydarzeń. Każda z nich ma swoją nazwę. I tak najstarszymi  sukienkami jest sukienka brylantowa i rubinowa z XVII wieku. Kilkakrotnie przerabiane by do zabytkowych klejnotów dodać nowe wota. Na aksamicie kamienie przyszywano srebrnymi drucikami.

Sukienkę rubinową w obecnym kształcie wykonały siostry westiarki w 1967 r. , a zwykło się ją nazywać sukienką wierności gdyż naszyto na nią 214 ślubnych obrączek. Sukienkę koralowo-perłowo-biżuteryjną stanowią perły, korale, brosze, krzyżyki i łańcuszki umocowane na aksamicie, która prezentowana była na wielu wystawach zagranicznych i jest przykładem mistrzowskiej sztuki hafciarskiej.

Sukienka koralowa z 1910 r. jest darem kobiet ziemi kieleckiej.

Z okazji 1000-lecia Chrztu Polski powstała sukienka milenijna, której projekt zatwierdził prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

Sukienki sześćsetlecia (koralowo-perłową i złota) wykonała siostra karmelitanka Genowefa Barbara Rawa na zamówienie generała Zakonu Paulinów o.Józefa Płatka.

W 2005 roku powstała sukienka Zawierzenia z  9 kg bursztynu   i ok. 1000 brylantów a w 2010 roku sukienka Wdzięczności i Miłości, Cierpienia i Nadziei Narodu Polskiego. Obie je wykonał Mariusz Drapikowski.

W skarbcu jasnogórskim znajdują się jeszcze dwie niezwykłe sukienki, jedna z nasion  – dar parafii Wyszyny z 1964 roku ( na drewnianej desce naklejone nasiona i źdźbła słomy) i tzw. Plaszcz hetmański jako wotum generałów            II Rzeczypospolitej z 1977 roku. Składają się na nią 272 elementy- ordery, odznaczenia, orzełki, proporczyki, gwiazdy oficerskie nałożone na blachę miedzianą z odlanymi szlifami generalskimi.

Warto przypomnieć, że sukienka Łańcuszkowa w 1831 roku została przekazana do Warszawy na cele Powstania Listopadowego, a Perłowa została skradziona wraz z koronami od papieża Klemensa XI.

Zmiany sukienek dokonuje się każdego roku w Wielkim Tygodniu.

 

 

 

 

 

Wszystkim Dzieciom życzymy wielu sukcesów
i wiele przyjemności w nowym roku szkolnym.

Niech Duch św. Was oświeca abyście następne wakacje mogli  spędzać
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku

Redakcja

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane

Myśli i słowa czyli miłości Ojczyzny osnowa

 „Znak”

Czy ty wiesz, 
jaki to znak,
w czerwonym polu
biały ptak?

 – Wiem,
Odpowiedział  Jędrek mały,
to znak Polski
Orzeł Biały.

M. Łaszczuk

 

„Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.” ( usatwa o godle      i barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej).

Jego wizerunek widnieje na budynkach administracji publicznej, szkołach, sądach. Na awersach polskich monet, dokumentach i pieczęciach, a także na koszulkach sportowców reprezentujących Polskę.

Loading