Okruszek 2018.11

OkruszekLogo

Listopad 2018 (nr. 233)
Redakcja: teksty i opracowania tekstów: I. Kunowska, opracowanie graficzne: M. Widok, Matematyka: B. Dorawa

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to, bowiem zawdzięczamy
wolność – polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto…
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.

Ludwik Wiszniewski

AKTUALNOŚCI

1 listopada  – Uroczystość Wszystkich świętych
Prośmy naszych świętych patronów o to, aby byli dla nas przykładem na drodze do świętości.
Zadanie: Dowiem się kto jest moim patronem.

2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Módlmy się w intencji wszystkich zmarłych, wypraszajmy dla nich Boże Miłosierdzie i wieczne szczęście w niebie.
Zadanie: Dowiem się gdzie pochowani są zmarli z mojej rodziny.

11 listopada – 100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Módlmy się za Polskę i Polaków, w kraju i na ziemiach całego świata, za tych, którzy złożyli swe życie na Ołtarzu Ojczyzny i tych, którzy pomnażają jej wielkość codzienną pracą.
Zadanie: Nauczę się słów hymnu polskiego. 

16 listopada  – święto Matki Boskiej Ostrobramskiej
Prośmy Maryję, która jest wspaniałą przewodniczką w drodze do nieba, aby nauczała nas całkowitego zawierzenia Bogu i wypełniania Jego woli.
Zadanie: Dowiem się gdzie znajduje się Ostra Brama.

25 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Prośmy Jezusa – Króla tak innego od ziemskich władców, aby panował w naszym życiu i nieustannie nam towarzyszył.
Zadanie: Ofiaruję modlitwę „Ojcze nasz” w intencjach księży Chrystusowców.

Najpiękniejsze Sanktuaria

Ostra Brama

W Wilnie, w bramie miejskiej na Starym Mieście, w XVII wieku umieszczony został  obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Przeniesiono go później do kaplicy wzniesionej w 1829 roku gdzie znajduje się do dziś.

Na bramie znajduje się napis „Mater Misericordiae, sub tuum praesidium confugimus” ( Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekamy się).

Obraz przedstawia Maryję ze skrzyżowanymi dłońmi na piersi, która została w 1671 r. zasłonięta srebrną, złoconą sukienką. Autor obrazu nie jest znany. Od 1849 charakterystyczną ozdobą obrazu jest sierp srebrnego półksiężyca ofiarowany jako wotum za otrzymane łaski.

Na głowie Maryi znajdują się dwie korony nałożone jedna na drugą.

Koronacji obrazu dokonał kardynał A. Kakowski w obecności J. Piłsudskiego i I. Mościckiego.

Największe uroczystości odbywają się 16 listopada a w zasadzie trwają oktawę – od niedzieli do niedzieli zawierającą to święto.

Obraz jest widoczny przez okna fasady.

Zgodnie z tradycją, mężczyźni przechodzący ulicą Ostrobramską powinni zdjąć nakrycie głowy.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane

Grób Nieznanego Żołnierza

Przed Grobem Nieznanego żołnierza liczne delegacje ze świata składają wiązanki kwiatów, pochylają głowy rodacy z kraju i zza granicy oddając w ten sposób cześć wszystkim tym, dla których hasło walki o Wolność i Niepodległość nie było obojętne, którzy oddali swe życie za swoją Ojczyznę.

W 1925 roku ogniomistrz J. Buczkowski, kawaler orderu Virtuti Militari  wyciągnął kartkę z nazwą pobojowiska, z którego miano ekshumować ciało nieznanego żołnierza. 29 października rozkopano 3 mogiły z napisem Nieznany Obrońca Lwowa, z których to Jadwiga Zarugiewiczowa (matka poległego i pochowanego w nieznanym miejscu żołnierza) dokonała wyboru. Szczątki złożono do trumny i na lawecie przewieziono do katedry gdzie odbyła się Msza św.

1 listopada nastąpił wyjazd ze Lwowa do Warszawy. Trumna spoczywała w otwartym wagonie poprzedzonym wagonem wypełnionym wieńcami ofiarowanymi przez lwowian i eskortą honorową. Po 22 godzinach pociąg dotarł do Warszawy gdzie przy wtórze dzwonów w całym kraju zwłoki żołnierza zostały przewiezione do katedry św.Jana. Podczas nabożeństwa  przy katafalku stanęła warta honorowa a najbliżej siedziały matki poległych żolnierzy, wdowy i sieroty.

Po Mszy św. trumnę w obecności tłumów złożono w grobowcu pod arkadami pałacu Saskiego, zbudowanym według projektu rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego. Minister spraw wojskowych złożył do grobowca akt erekcyjny, srebrny wieniec od prezydenta Rzeczypospolitej i jedwabny całun z wizerunkiem orła białego.

Po czym nastąpiła cisza i oddano 24 strzały salwy honorowej. Prezydent Wojciechowski  jako pierwszy oddał hołd Grobowi Nieznanego żołnierza, złożył wieniec w imieniu narodu i zapalił wieczny znicz.

F L A G A   D L A   O K R U S Z K A

2 maja 2018 roku ruszyła akcja „100 tysięcy flag na 100-lecie niepodległości” – promowania polskich barw i godła w kraju i za granicą. Do każdej flagi dołączony jest list autorstwa premiera polskiego rządu pana Mateusza Morawieckiego

 

 

 

 

 

 

BLASKI I CIENIE… czyli co w historii drzemie…

Odzyskanie niepodległości

W październiku 1918 r. stało się jasne, że wojna dobiega końca, a zaborcy osłabieni nie będą odgrywać takiej roli jak poprzednio.

Polacy zaczęli przejmować władzę na okupowanych terenach. W Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna, w Lublinie Tymczasowy Rząd.

10 listopada 1918 r. wraca do Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski.

11 listopada pod Paryżem Niemcy podpisują rozejm kończący I wojnę światową.  W Polsce powierzono Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad polskim wojskiem a 14 listopada także władzę cywilną.

Rozpoczyna on rokowania z stacjonującymi wojskami niemieckimi w Warszawie w konsekwencji czego opuszczają oni tereny Królestwa Polskiego pozostawiając znaczną część broni.

16 listopada Piłsudski wysyła telegramy do państw zachodnich, w których informuje o powstaniu niepodległej Polski.

18 listopada powołuje do życia  pierwszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. (…) Cztery pokolenia na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (…) – Jędrzej Moraczewski

Za co kocham Polskę?

„Za babcię i dziadka. Za święta i kolędy. Za pyszny sernik i czereśnie zrywane z drzewa. Za wakacje.” (Misia)

Być Polakiem, to być dumnym, że z naszego narodu wyszedł papież Jan Paweł II.
To z całej siły śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła” i móc powiedzieć „to nasi grają” (Karol)

Kocham Polskę za pierogi z kapustą,
Za mazurskie jeziora i ognisko wieczorem. (Ania)

Za sianko pod białym obrusem w Wigilię, za Pasterkę,
Że tylko w tym kraju, przy tym stole spotyka się cała nasza rodzina.
Za wspomnienia i radosne śpiewanie. (Agnieszka)

Za pamięć o tych, którzy odeszli.
Za cmentarze pełne palących się zniczy w Zaduszki.
Za gościnność i zapach chleba.  (Piotr)

Mogę być wszędzie, ale Polska to moje miejsce na ziemi.
Tylko tutaj jestem u siebie. Tylko w tym kraju tak pachnie trawa i tak smakują jabłka.  (Janek).

A za co Ty kochasz Polskę?  Napisz do nas i podziel się z nami swoimi uczuciami.
Najciekawsze wypowiedzi wydrukujemy w następnych numerach „Okruszka”

Loading