Materiały dla narzeczonych

Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje. 

Karol Wojtyła – Przed sklepem jubilera

W sakramentalnym małżeństwie od ołtarza odchodzi troje: mąż, żona i wśród nich na całe życie Chrystus. Wierzący ślubują swoją wierność wobec Boga i Kościoła i dostosowują swoje kroki do Chrystusa. Z tej wierności Chrystusowi nie mogą zrezygnować. W przysiędze sakramentalnego małżeństwa wypowiadane są niezwykle doniosłe słowa: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci„. To jest program wspólnego życia.

Ks. Edward Staniek – Uwierzyć w Kościół

Ważne źródła:

Pismo Święte Księga Rodzaju (Rdz 1, 28; 2, 20-24), Ewangelia według św. Mateusza (Mt 19,6), Ewangelia według św. Marka (Mk 10,8), Pierwszy List świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 13, 1-13)

Kodeks Prawa Kanonicznego – kan. 1055 – 1165

Katechizm Kościoła Katolickiego – (KKK 1601-1666; 2331-2400)

Obrzędy sakramentu małżeństwa

O płodności

Loading