Sakrament Chrztu Św.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza (KKK 1277).

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego (KKK 1278).

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa (KKK 1279).

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony (KKK 1280).

Aby załatwić formalności związane z chrztem dziecka, w języku polskim, należy:

 • zgłosić się w biurze Misji co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu, celem spisania protokołu i własnoręcznego podpisania go;
 • przynieść ze sobą dokument urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke) z urzędu stanu cywilnego (Standesamt);
 • znać dane potrzebne do spisania protokołu: adres parafii zamieszkania, daty i miejsce urodzenia rodziców, daty ślubu, dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy).
  Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które są wierzącymi i praktykującymi katolikami, co mogą potwierdzić stosownym dokumentem wystawionym w parafii zamieszkania; nie mogą być nimi osoby, które wystąpiły z kościoła;
 • uzgodnić termin i wziąć udział w nauce przed chrztem
  – Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą drugą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11:00.
  W Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne – w drugi dzień Świąt po Mszy Św.
  – Nauki przed chrztem, obowiązujące rodziców i rodziców chrzestnych – w środy poprzedzające termin Chrztu.

Loading