Pogrzeb katolicki

Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” (KKK 1680).Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (KKK 1681).

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne (KKK 1684).

 

Wolę sprawowania liturgii pogrzebowej w języku polskim należy zgłosić instytutowi pogrzebowemu (Bestattungsinstitut).Jednocześnie prosimy o kontakt telefoniczy lub osobisty z duszpasterzami.

Uzgodnienie terminów następuje przy współpracy z instytutem i administracją cmentarza.

Instytut jest zobowiązany dostarczyć akt zgonu (Sterbeurkunde für religiöse Zwecke) w celu wpisania pogrzebu do ksiąg parafialnych.

 

Loading