Chórek dziecięcy „Promyki”

Chórek „Promyki” przy PMK Braunschweig powstał wiosną 1993 roku.

W jego skład weszło kilka dziewczynek w różnym wieku. Jeden z pierwszych występów miał miejsce na wiosnę 1994 roku w kościele St. Chrostophorus w Wolfsburgu

W swojej „historii” dziewczynki śpiewały w PMK w Essen, występowały na festynie polonijnym w Hamburgu, kilkakrotnie reprezentowały naszą Misję na Braunschweig Internationale, śpiewały w St. Aegidien, na Mszach świętych w parafii St. Cyriakus, a także brały udział w „Musik zum Adwent” – koncercie organizowanym przyz parafię St. Cyriakus.

Skład „Promyków”, niestety, ciągle ulega zmianie. Ostatnio powstały dwie grupy: „Promyki” starsze i młodsze. Kilka dziewczynek, które „wyrosły” z chórku dziecięcego, śpiewają w chórze dorosłych.

Aktualne miejsce i termin prób chórku na stronie -> Lekcje religii