Jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Ryszarda Głowackiego

Życzenia od parafian

Człowiek żyje, czuje się niby szczęśliwy,
a ciągle nie wie od czego cała ta
możność życia zależy…

Księże Proboszczu,
jakie to szczęscie spotkać kogoś, kto już to wie, kto nasze zwątpienia zamienia w pewność…
Kto wyruszył z nami w podróż w poszukiwanie ziemi obiecanej, rozbudza w nas marzenia, ale jednocześnie wskazuje drogę.
Pasterza, który dba o to byśmy pili ze źródła wody żywej i grzali się w ogniu gorejącego krzewu.
Nauczyciela, sieje słowo –  mając nadzieję, że wzejdzie plonem stokrotnym.
Opiekuna, który zapobiegliwie dolewa oliwy do naszych lamp, aby jej nie zabrakło na powitanie tego najważniejszego gościa.
Ojca, który z radością wita w swym progu zagubionego syna marnotrawnego.
Kapłana, który łamiąc się z nami ofiarnie chlebem karmi nas do syta.
Człowieka, który każdego dnia troszczy się o to, byśmy stali się solą tej ziemi.
Drogi Księże Proboszczu, w dniu Twojego jubileuszu w imieniu parafian Polskiej Misji Katolickiej chciałabym serdecznie podziękować za zrozumienie, troskę, obecność… za wspólne budownanie domu na skale, mimo iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu.
Bóg zapłać!

 

Życzenia od ministrantów

Ks. Twardowski w „Autobiografii” napisał:

„W świecie niewiary próbuję mówić o wierze,
w świecie bez nadziei – o nadziei,
w świecie bez miłości – o miłości.”

Drogi Księże Proboszczu, drogi Księże Jubilacie!

W tym uroczystym dniu pragnę, w imieniu wszystkich ministrantów, podziękować Ci z okazji 30-tej rocznicy Twoich święceń kapłańskich.
W dniu, w którym sam Pan Bóg uczynił z Ciebie swojego sługę, otaczamy Cię naszą szczerą modlitwą.
Z wielką radością dziękujemy Ci, drogi księże, za piękne i mądre kazania, które nas – młodych ludzi inspirują do poszukiwań i przemyśleń.
Dziękując dziś Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro, które się stało naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom, życzymy długiego życia w zdrowiu oraz obfitych owoców na drodze, którą sam Pan Bóg Ci wyznaczył.
Szczęść Boże!

Loading