Okruszek 2013.11

OkruszekLogo

Listopad 2013 (nr. 180)

Wersja na smartfona / czytnika eBook-ów: format PDF – MOBI (Kindle) – EPUB

orzel

KATECHIZM  POLSKIEGO DZIECKA
Kto ty jesteś? — Polak mały.
Jaki znak twój? — Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi.
W jakim kraju? — W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? — Mą ojczyzną.
Czym zdobyta? — Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.
A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien? — Oddać życie.
Władysław Bełsa

AKTUALNOŚCI

1 listopada – Wszystkich Świetych
W tym dniu powinniśmy sobie uświadomić ilu to wspaniałych patronów otrzymaliśmy na naszą ziemską wędrówkę. Są oni dla nas doskonałym przykładem chrześcijańskiego życia.

2 listopada – Dzień Zaduszny
Dzień przypominający nam,że w każdej rodzinie są osoby potrzebujące naszej pomocy pomimo tego,że ich z nami już nie ma.Modlitwa za zmarłych,uporządkowanie grobu – to też obowiązek chrześcijanina.

11 listopada – Święto Niepodległości
Święto to przypomina nam,że Polska to nasze wspólne dobro,które nie jest dane raz na zawsze,ale o które należy dbać z całych sił i troszczyć się każdego dnia, niezależnie od tego gdzie przyszło nam żyć i pracować.

21 listopada – Ofiarowanie Najświetszej Maryji Panny

24 listopada – Chrystusa Króla
Uroczystość w ostatnią niedzielę roku liturgicznego mająca nam uzmysłowić,że Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego.
Wprowadzona do liturgii przez papieża Piusa XI w 1925 roku.

Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane

Największym cmentarzem w Polsce jest znajdujący się w Szczecinie Cmentarz Centralny.Jest on co do wielkości trzecim w Europie i jednym z największych w świecie.
Założony w latach 1899 – 1900 według projektu Wilhelma Meyera-Schwartana, ostateczny kształt nadał mu Georg Hanning w 1918 roku.
Kompozycja przestrzenna cmentarza jest wybitnym dziełem architektury krajobrazu powstałym w ciągu kilku dziesięcioleci. Różnorodne krajobrazy ogrodowe powiązane są owalnymi alejami.Skład drzewostanu obejmuje 425 różnych gatunków drzew i krzewów – niektóre z nich są pomnikami przyrody.
Obecnie na jego terenie znajduje się wiele interesujących pomników (ok.100 sprzed 1945 r.) i obiektów upamiętniających ważne wydarzenia historyczne np.Pomnik Pamięci Sybiraków, Żołnierzy AK, Krzyż Katyński, Tych, którzy  nie powrócili z morza.
Od jego otwarcia pochowano na nim ok.300 tys.zmarłych.
Jego dzisiejsza powierzchnia wynosi 167,8 ha.
cmentarzSzczecin

BLASKI  I  CIENIE… czyli co w historii drzemie …

Powstanie listopadowe

29 listopada 1830 roku wybuchło w Warszawie wielkie narodowe powstanie przeciwko rosyjskiemu panowaniu.
Hasło dała grupa spiskowców – wychowanków wojskowej szkoły podchorążych pod dowództwem porucznika Piotra Wysockiego i cywilnych ochotników. Wieczorem tego dnia spiskowcy wdarli się do Belwederu, nie zdołali jednak pojmać wielkiego księcia Konstantego. Wkrótce zdobyto Arsenał i rozdano broń dla popierających spiskowców warszawiaków.
Polskie i rosyjskie oddziały wojskowe wyszły na ulice z rozkazem stłumienia powstania,lecz polscy żolnierze staneli po stronie powstańców. Następnego dnia stolica byla wolna.
Na czele powstania stanął generał Józef Chłopicki.
Tuż pod stolicą, pod wsią Grochów rozgorzała zacięta i krwawa bitwa. Polacy i Rosjanie kilkakrotnie odbierali sobie wzajemnie nieduży lasek – Olszynkę Grochowska.
Latem następnego roku potężna armia rosyjska znów zbliżyła się do Warszawy. Wojsko polskie pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego stoczyło bitwę pod Ostrołęką. Bitwa skończyła się klęską Polaków.
Wojska rosyjskie otoczyły Warszawę. Polscy żolnierze dzielnie bronili stolicy. Do historii przeszła obrona Woli,  gdzie stary generał Józef Sowiński nie chcąc się poddać został zakłuty bagnetami przez rosyjskich żołnierzy. Warszawa poddała się.
Duża część walczących żołnierzy w tym powstaniu udała się na emigrację    do Francji i innych krajów europejskich.Wraz z nimi Polskę opuściło wielu polityków, uczonych i poetów (Adam Mickiewicz,Juliusz Słowacki,Zygmunt Krasiński,Cyprian Kamil Norwid).

powstanieListopadowe
Wojciech Kossak „Sowiński na Woli”

Święci  w niebo wzięci

Święty Albert Wielki     
ur.1193 lub 1205  w Lauingen
zm.15 listopada 1280 w Kolonii

Pochodził najprawdopodobniej z rodu rycerskiego. Najpierw uczył się w domu potem studiował w Padwie. Tam pod wpływem bł. Jordana wstępuje do dominikanów. Wysłany do Kolonii na dalsze studia zdobywa rozleglą i gruntowną wiedzę, nie tylko dzięki swoim zdolnościom, ale również ogromnej pracowitości.
Wykładał później w Hildesheimie, Fryburgu, Ratyzbonie i Stasburgu, w końcu objął katedrę teologii na uniwersytecie paryskim. Wielką jego zasługą jest wprowadzenie Arystotelesa do filozofii Zachodu.
Nie było gałęzi wiedzy,której by nie zgłębiał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę naukową (aż 40 tomów) z dziedziny logiki, metafizyki, matematyki, etyki, nauk przyrodniczych  obok dzieł ściśle teologicznych. Interesował się też budownictwem.
W 1260 roku został biskupem Ratyzbony. Brał udział w II Soborze  Lyońskim.
Kilkakrotnie wcielał się w rolę mediatora w sporach między książętami a władzami miast, czy między biskupami a klasztorami.
Jego uczniem był św.Tomasz z Akwinu.
W ikonografii przedstawiany jest w habicie dominikańskim, czasami w mitrze lub jako profesor.
Jego atrybutami są: księga, krzyż, lilia jako symbol wiernej duszy, mitra, ptasie pióro.
Patron naukowców oraz studiujących nauki przyrodnicze.
Wspomnienie św.Alberta przypada 15 listopada.

swAlbert

Modlitwa:

Boże,uczyniłeś wielkim św.Alberta pozwalając mu łaczyć mądrość
ludzką z wiarą w Boga.
Spraw, abyśmy, stosując się do jego nauk, czynili postępy w wiedzy,
a jednocześnie coraz głebiej pojmowali Twoją naukę miłości. Amen.

rebus180

 

Loading