Okruszek 2015.10

OkruszekLogo

Październik 2015 (nr. 201)

Wersja na smartfona / czytnik eBook-ów: format PDF

aniol201Do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
któremu powierzył
mnie Bóg
w swojej
ojcowskiej dobroci,
oświecaj mnie dzisiaj,
broń, prowadź
i kieruj mną.
Amen.

AKTUALNOŚCI

2 października – święto Aniołów Stróżów
Każdy z nas ma swojego, osobistego anioła, który czuwa i ochrania nas, jeśli upadamy pomaga nam wstać, dodaje odwagi i broni nas przez całe życie.
Ich czci poświęcony jest cały październik, a każdy poniedziałek tego miesiąca jest dniem szczególnych modlitw kierowanych do naszych Anielskich Opiekunów.

7 października – Matki Boskiej Różańcowej
Zanieśmy do Niej wszystkie intencje naszej parafii, której jest patronką. Nie zapominajmy zwłaszcza o modlitwie różańcowej w tym szczególnym miesiącu.

11 października – XV Dzień Papieski
Tegoroczne hasło: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”
– odpust w naszej parafii – Uroczysta Msza św. odprawiona zostanie o godzinie 12.00

14 października – Dzień Nauczyciela

16-17 października – Jasnogórska Noc Czuwania
w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy.
Hasłem przewodnim jest wpis sługi Bożego Augusta Hlonda z Księgi Pamiątkowej Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu z dnia 30.04.1946 roku: „Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu”.
Msza św. pod przewodnictwem JE ks.bpa Stanisława Stefanka.

18 października – Milion dzieci modli się na różańcu
Na całym świecie o godz. 9.00 dzieci modlą się o pokój.

19 października – światowy Dzień Misyjny
W tegorocznym liście papież Franciszek wskazuje na potrzebę większego zaangażowania się świeckich w dzieła misyjne.
„Powołanie misyjne wypływa z Chrztu i dotyczy wszystkich” zaznacza papież.

22 października – Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II

Poczytaj mi mamo, Poczytaj mi tato…

6 października
Różaniec święty modlitwą odkupionych

W tym miesiącu, w październiku, tradycyjnie poświęconemu różańcowi świętemu, pragnę poświęcić parę myśli tej modlitwie tak bardzo drogiej sercom katolików, tak bardzo umiłowanej przeze mnie i tak bardzo zalecanej przez Papieży, moich poprzedników…

Różaniec nabiera nowej perspektywy; towarzyszą mu głębsze i powszechniejsze intencje niż w przeszłości. Dzisiaj nie chodzi już o prośby w intencjach wielkich zwycięstw, takich jak pod Lepanto czy Wiedniem; dziś chodzi raczej o prośbę, by Maryja uczyniła z nas dzielnych bojowników przeciw duchowi błędu i zła, walczących bronią Ewangelii, czyli bronią Krzyża i Słowa Bożego.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami

Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

Jan Paweł II – Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku
Wybór i opracowanie Bp P. Canisius, Johannes van Lierde

APOSTOŁOWIE JEZUSA UCZNIOWIE

Juda Tadeusz

Juda z hebrajskiego jehudah to znaczy „chwała Jahwe”.
Tadeusz z aramejskiego tadda – pierś, godny czci, odważny.

Nie wiemy dlaczego Orygenes i inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz – z aramejskiego i hebrajskiego Leb znaczy serce.

Urodził się w pierwszej połowie I wieku w Galilei, poniósł śmierć męczeńską ok.80 roku w Persji. O jego życiu nie wiemy prawie nic. Był bratem Jakuba Młodszego, apostoła (Mt 13,55) dlatego bywa nazywany Judą Jakubowym (Łk 6,16). Był jednym z krewnych Jezusa. Jego matką była Maria Kleofasowa.

Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Ewangelie przytaczają tylko jedną, jedyną wypowiedź Apostoła skierowaną do Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy (J14,22) „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?”

Pomimo to został obwołany patronem wszystkich ludzi będących w sytuacjach po ludzku widząc beznadziejnych. Po Zesłaniu Ducha św. głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii.

Jego relikwie znajdują się w bazylice św.Piotra w Rzymie (kaplica Najświętszego Sakramentu).

Jest patronem Armenii, diecezji siedleckiej, Magdeburga, szpitali, personelu medycznego, a także spraw trudnych i beznadziejnych.
W wielu świątyniach odprawiane są nabożeństwa ku jego czci, zanoszone są prośby o wstawiennictwo i podziękowania za otrzymane łaski.

W ikonografii przedstawiany w długiej, czerwonej szacie lub brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma medalion z wizerunkiem Jezusa. Atrybuty Judy Tadeusza to kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, pałki, którymi został zabity.

Jego święto obchodzimy 28 października.

swTadeuszJuda201

Św Tadeusz w Bazylice św. Janów na Lateranie w Rzymie

Modlitwa:
Boże, którego Imię jest nam znane dzięki świadectwu apostołów, pozwól, aby za wstawiennictwem Judy Tadeusza Twój Kościół nadal rozwijał się i wzrastał w siłę.     Amen.

ZAKONY BOŻE BASTIONY

Werbiści

To zakon misyjny. Używany skrót zakonu to SVD ( z łac. Societas Verbi Divini ) czyli Zgromadzenie Słowa Bożego.

Założony w 1875 roku przez św. Arnolda Janssena w Holandii (pierwszy Dom Misyjny powstał w Steyl nad Mozą).

Podstawowym obowiązkiem zgromadzenia jest głoszenie Słowa Bożego, tworzenie nowych wspólnot Kościoła lokalnego, głoszenie Ewangelii przez radio, telewizję, wydawnictwa (prasa, książki), praca misyjna wśród emigracji, więźniów. Werbiści prowadzą parafie, szkoły i uniwersytety.

Cechą szczególną jest posłuszeństwo wyrażone w gotowości pójścia wszędzie tam, gdzie pośle ich przełożony nawet jeżeli wiąże się to z opuszczeniem własnej Ojczyzny, życiem w innej kulturze.

Zakonnicy żyją w międzynarodowych wspólnotach.
Pierwsi werbiści przybyli do Polski z Austrii po I wojnie światowej a już w 1935 r. została utworzona Prowincja Polska.
W 1938 roku zaczynają wyjeżdżać na misje pierwsi polscy misjonarze.
II wojna światowa to nie tylko zamknięcie domów zakonnych, ale również aresztowania (23 braci zginęło w obozach koncentracyjnych).

Od 1946 r. wznowiono działalność zakonną, a w 1948 r. w Pieniężnie na Warmii rozpoczęło działalność Wyższe Seminarium Duchowne.

Obecnie werbiści ( ponad 6 tysięcy zakonników) są na wszystkich kontynentach w 54 krajach świata. W Polsce pracuje około 200 braci.

Jednym z najbardziej znanych polskich werbistów był Marian Żelazek (1918 – 2006), który niósł pomoc biednym i trędowatym w Indiach, za co był nominowany w 2002 r. do Pokojowej Nagrody Nobla.

Strój werbistów to czarny habit przepasany szerokim, czarnym pasem po lewej stronie. Na misjach możliwa biała sutanna.

arnoldJanssen201Zdjęcie Wikipedia

Arnold Janssen (ur. 5 listopada 1837 w Goch, zm. 15 stycznia 1909 w Steyl – obecnie dzielnica Venlo) – święty Kościoła katolickiego, założyciel Zgromadzenia Słowa Bożego, Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i zakonu klauzurowego Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji SSpSAP, niemiecki działacz kościelny.

rebus201

Loading